Scouting Hoogerheide is een jeugdvereniging waarvan het clubgebouw gevestigd is op "Scoutcentrum Kooiduin", Kooiweg 30 te Hoogerheide.
Onze club heeft Scouting Nederland als overkoepelende landelijke vereniging. Wij conformeren ons aan het doel van Scouting Nederland:

“Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord- Baden- Powell om daarmee een plezierbeleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.”